Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zależność pomiędzy prawem własności intelektualnej i prawami człowieka

Creator:

Golka-Jastrząb, Ewa

Subject and Keywords:

własność intelektualna ; prawa człowieka

Abstract:

W artykule poruszono kwestię korelacji praw człowieka i prawa własności intelektualnej. Podejmowane rozważania dotyczą ratio zmieniających się stosunków między reżimami prawnymi regulującymi prawa człowieka i własność intelektualną w globalnym ujęciu. Celem tego tekstu było nakreślenie ram praw człowieka, które proponują charakterystyczne podejście do własności intelektualnej. Pierwsze podejście odnosi się do dwóch reżimów prawnych, pozostających w konflikcie, z silnymi normami z zakresu ochrony własności intelektualnej, osłabiającymi prawa człowieka. Drugie podejście odnosi się do potrzeby wypracowania właściwego zakresu równowagi między autorami, wynalazcami oraz publicznymi i prywatnymi odbiorcami dóbr intelektualnych. W artykule zwrócono uwagę na prawne, instytucjonalne i polityczne implikacje tych konkurencyjnych podmiotów. Artykuł analizuje problemy na poziomie globalnym. Ma on jedynie zwrócić uwagę na istniejące, a co więcej, pogłębiające się problemy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewa Golka-Jastrząb