Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Porównanie instytucji ombudsmana w Polsce i Argentynie

Creator:

Rosiak, Jolanta

Subject and Keywords:

Argentyna   rzecznik praw obywatelskich   prawo konstytucyjne   ombudsman   Polska   Defensor del Pueblo

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest porównanie instytucji ombudsmańskich: polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz argentyńskiego Defensor del Pueblo, na podstawie konstytucji i innych ustaw regulujących te instytucje w obu krajach. Podjęta zostanie próba zbadania zakresu kompetencji obu ombudsmanów. Analizie poddane zostaną także kwestie dotyczące powołania, wyboru, kadencji czy też wymaganych kwalifikacji od kandydatów na stanowisko ombudsmana instytucji obu porządkach prawnych. Przedstawione zostaną także różnice pomiędzy wymaganymi formalnościami związanymi z przedłożeniem skargi do ombudsmana polskiego i argentyńskiego. Porównanie instytucji ombudsmańskich w obu porządkach prawnych pozwala na wyciągnięcie wielu wniosków, których uświadomienie może przyczynić się do dalszego rozwoju modelu tego urzędu − zarówno polskiego, jak i argentyńskiego − co w konsekwencji prowadzić będzie do polepszenia ochrony praw i wolności każdego obywatela.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Urbanek, Krzysztof. Rec.   Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Rosiak, Jolanta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 93)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jolanta Rosiak

Autor opisu:

TK