Object

Title: Kontroler Państwa Izrael

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontroler Państwa Izrael

Creator:

Kwella, Małgorzata   Marcia, Michalina

Subject and Keywords:

Ombudsman   State Comptroller   State Control   Basic Law on the State Comptroller   State of Israel  
Państwo Izrael   ustawa zasadnicza o Kontrolerze Państwa   Kontroler Państwa   Rzecznik Praw Obywatelskich   kontrola państwowa

Abstract:

The article presents the political position of the State Comptroller, whose scope of activities includes, in the light of the legislation of the State of Israel, control of public administration, public finances and protection of basic rights and freedoms of citizens. The text aims to present a dual role that enables the indicated body to perform a function similar to that known to the Polish constitutional system of the Supreme Chamber of Control and the Ombudsman and to describe the broad competences granted by the Basic Law on the State Comptroller to the body.  

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie pozycji ustrojowej Kontrolera Państwa, do którego zakresu działania należy, w świetle ustawodawstwa Państwa Izrael, kontrola administracji publicznej, finansów publicznych oraz ochrona podstawowych praw i wolności obywateli. Tekst ma na celu zaprezentowanie dwojakiej roli, która umożliwia wskazanemu organowi pełnienie funkcji zbliżonej do znanych polskiemu systemowi ustrojowemu Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich oraz opisania szerokich kompetencji, jakie przyznano wskazanemu organowi na mocy ustawy zasadniczej o Kontrolerze Państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94845   ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.010

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Michalina Marcia   Copyright by Małgorzata Kwella

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Apr 2, 2019

Number of object content hits:

191

Number of object content views in PDF format

233

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102040

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Kontroler Państwa Izrael Oct 20, 2022

This page uses 'cookies'. More information