Object

Title: Kryzys w strefie euro

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kryzys w strefie euro

Creator:

Kundera, Jarosław

Subject and Keywords:

coordination of monetary and fiscal policy   the economic crisis in Greece, Ireland, Portugal and Spain   banking union   structural policy   the public debt   budgetary deficit   austerity program  
kryzys gospodarczy w Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii   dług publiczny   unia bankowa   deficyt budżetowy   koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej   polityka strukturalna   program oszczędnościowy

Abstract:

The main goal of the chapter is to distinguish the causes of the euro crisis and the methods of its overcoming. The work examines the reasons of crisis and anticrisis policies in four countries of the euro zone the most affected by the economic crisis. Stands out for several reasons: bubble in the real estate market, global structural imbalances, imbalance in trade between the partners of the euro area, the growth of wages compared with Germany, excessive debt, monetary policy and low interest ECB interest rates, the lack of proper coordination between fiscal policy and national fiscal. Factors that lying behind the Euro crisis is not the wrong theory of optimum currency area, but the fact that economic policies of the member states are not suited to the fiscal and debt discipline. Author distinguished three scenario for euro area development: break up and to come back to national currencies, limit euro area to an optimal optimum currency area and institutional reform in the EU. Institutional reforms seems to be the least costly alternative. In the short run it requires that ECB will assume the function of the lender of last resort. In the long run it requires proper coordination between common monetary policy and fiscal policies in member states.  

Głównym celem tego rozdziału jest analiza przyczyn kryzysu euro i zastosowanych środków w celu jego przezwyciężenia. Zakres badań obejmuje przebieg kryzysu i zastosowane metody antykryzysowe w czterech krajach strefy euro najbardziej dotkniętych jego negatywnymi efektami, tj. w Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii. Wyróżnia się kilka źródeł kryzysu: bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości, strukturalna nierównowaga w globalnej gospodarce, nierównowaga w handlu pomiędzy partnerami w strefie euro, wzrost płac nieuzasadniony wzrostem wydajności pracy, nadmierne zadłużenia się, polityka pieniężna i niskie stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego. Chociaż dzięki programom oszczędnościowym i pomocy EBC strefa euro przezwyciężyła już kryzys finansowy i weszła na ścieżkę wzrostu, to w celu kontynuacji zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii potrzebne jest przeprowadzenie dalszych reform strukturalnych. Reformy w samych krajach członkowskich nie ochronią jednak strefy euro przed dalszymi kryzysami, jeśli nie wprowadzi ona również reform dotyczących mechanizmu integracji europejskiej. Chodzi tutaj głównie o zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej, które zagwarantują działanie automatycznych stabilizatorów i właściwą koordynację między polityką monetarną EBC a politykami fiskalnymi krajów członkowskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kundera, Jarosław. Redaktor

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89806   ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Kundera

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Aug 14, 2018

Number of object content hits:

2 990

Number of object content views in PDF format

3302

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95698

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Kryzys w strefie euro Mar 23, 2023

This page uses 'cookies'. More information