Object

Title: Z refleksji na temat wyodrębnienia prawa administracyjnego i związków tego prawa z prawem cywilnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z refleksji na temat wyodrębnienia prawa administracyjnego i związków tego prawa z prawem cywilnym

Creator:

Duniewska, Zofia

Subject and Keywords:

relations between administrative law and civil law   administrative law   civil law   separation of administrative law   branch of law  
wyodrębnienie prawa administracyjnego   gałąź prawa   prawo cywilne   związki łączące prawo administracyjne i prawo cywilne   prawo administracyjne

Abstract:

Separation of administrative law and presentation of various relations of this law to other, relatively autonomous branches, especially to civil law, are theoretically, legally and mainly practically important. These issues, in part controversial and contested, have aroused a lot of interest in legal writing for many years. In the changing reality and dynamic of social life, the issues in question do not lose their relevance. Norms of administrative law and civil law encroach, though at different time and with different intensity, on the space of public and private lives. Administrative law has an influence on a shape of civil law and civil law affects the image of administrative law. When a number of provisions is growing all the time as well as their interference is building up, norms of administrative law all the time intersperse with norms of civil law. Correlation between norms of these two legal branches is inevitable and usually useful. A rational legislator should render provisions of administrative and civil laws non-competitive. They should rather support each other and be complementary.  

Wyodrębnienie prawa administracyjnego oraz ukazanie różnorodnych relacji tego prawa z innymi – względnie autonomicznymi gałęziami – zwłaszcza z prawem cywilnym, jest ważne teoretycznie, prawnie i przede wszystkim praktycznie. Problematyka ta, w części kontrowersyjna i sporna, budzi od lat duże zainteresowanie w piśmiennictwie prawniczym. W zmieniających się realiach, dynamice życia społecznego, zagadnienia te nie tracą na swej aktualności. Unormowania prawa administracyjnego i prawa cywilnego wkraczają, choć w różnym czasie i z odmienną intensywnością, w przestrzeń życia publicznego i prywatnego. Prawo administracyjne wpływa na kształt prawa cywilnego, a prawo cywilne rzutuje na obraz prawa administracyjnego. Współzależność norm obu tych gałęzi prawa jest nieunikniona i z reguły przydatna. Racjonalny prawodawca powinien sprawić, że przepisy prawa administracyjnego i prawa cywilnego nie będą ze sobą rywalizować, a będą wzajemnie się wspierały i dopełniały.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89611   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Zofia Duniewska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 28, 2022

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

991

Number of object content views in PDF format

1339

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95409

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information