Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Istota „cywilizacji administracji publicznej” z perspektywy modyfikowalnego prawa administracyjnego

Creator:

Dobosz, Piotr

Subject and Keywords:

punkt krytyczny sprawności organizacyjnej administracji publicznej   cywilizacja administracji publicznej   modyfikowanie prawa administracyjnego

Abstract:

Przedmiotem rozważań autora jest problematyka administracji publicznej postrzegana z perspektywy nauki prawa administracyjnego i nauki administracji. W opracowaniu wskazano na takie zagadnienia i problemy, jak np. punkt krytyczny sprawności organizacyjnej administracji publicznej, pojęcie cywilizacji administracji publicznej czy modyfikowanie prawa administracyjnego. Rozważania kończą postulaty wobec sfery polityki i legislacji.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Dobosz

Autor opisu:

TK