Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne spojrzenie na edukacyjne i pedagogiczne motywy w dziele Tomasza Morusa "Utopia" (1516)

Creator:

Nicieja, Stankomir

Subject and Keywords:

chciwość   edukacja   renesans   utopia   wizja

Abstract:

Niejako z definicji utopia to gatunek wymykający się łatwemu zaszufladkowaniu, o wybitnie interdyscyplinarnym i wielowymiarowym charakterze. Wszak łączy ona w sobie zarówno właściwości dzieła czysto literackiego (mamy tu fabułę, postaci czy symbole), jak i cechy pisarstwa filozoficznego czy politycznego. Może być również ważną formą społecznej krytyki lub polemiki. Niezmiernie istotnym wymiarem utopii jako gatunku jest też jej wydźwięk pedagogiczny i edukacyjny, chociaż akurat ten aspekt jest relatywnie rzadko podejmowany w literaturze krytycznej. To dość zastanawiające, zważywszy na fakt, że różne wizje formowania społeczeństwa są obecne w utopii od samego początku i wręcz nie sposób wyobrazić sobie bez nich żadnej utopii. Wszak "Państwo" Platona, pierwsza ważna europejska utopia, jest dziełem podejmującym przede wszystkim zagadnienia edukacji i kształtowania elit. Niniejszy tekst poświęcony jest różnym motywom edukacyjnym i pedagogicznym zawartym w "Utopii" Tomasza Morusa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-35-4

DOI:

10.34616/22.19.121

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 2, s. 84-94

Rights holder:

Copyright by Stankomir Nicieja

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.