Obiekt

Tytuł: Minority rights in the Organization for Security and Cooperation in Europe ; Prawa mniejszości w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Minority rights in the Organization for Security and Cooperation in Europe  
Prawa mniejszości w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Autor:

Witkowski, Tomasz

Temat i słowa kluczowe:

culture   the rights of minorities   personal rights of minorities   language minorities   minorities in the OSCE   the duties of minorities   ethnic minorities   minorities in the Constitution of Poland  
mniejszości etniczne   języki mniejszości   prawa osobiste mniejszości   obowiązki mniejszości   prawa mniejszości   mniejszości w Konstytucji RP   mniejszości w OBWE   etniczne   kultura mniejszości

Abstrakt:

The aim of the study is to review the substance and nature of national minorities and how their protection within the framework of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). The study used publicly available literature in book form, and legal acts regulating the situation of national minorities in the OSCE participating States. Presented in general terms, the evolution of the protection of national minorities. It explains the concept of national minorities in the doctrine, international law and Polish law and presents its classification. Characterized individual rights of national minorities, including the right to participate in political life, the rights of cultural, religious, linguistic, educational. Also defines the obligations of States towards national minorities.  
Celem pracy jest poddanie analizie istoty i charakteru mniejszości narodowych oraz sposobu ich ochrony w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W pracy wykorzystano powszechnie dostępną literaturę przedmiotu w formie książkowej oraz akty prawne regulujące sytuacje mniejszości narodowych w państwach członkowskich OBWE. Zaprezentowano, w ogólnym zarysie, ewolucję ochrony mniejszości narodowych. Wyjaśniono pojęcie mniejszości narodowych w doktrynie, prawie międzynarodowym i prawie polskim oraz przedstawiono jej klasyfikację. Scharakteryzowano poszczególne prawa mniejszości narodowych, w tym prawa do uczestnictwa w życiu politycznym, prawa kulturowego, wyznaniowego, językowego, oświatowego. Określono także obowiązki państw wobec mniejszości narodowych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89232

Język:

pol

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Tomasz Witkowski

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

3 mar 2021

Data dodania obiektu:

11 sty 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

764

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1136

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94624

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji