Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa mniejszości w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Creator:

Witkowski, Tomasz

Subject and Keywords:

mniejszości etniczne   języki mniejszości   prawa osobiste mniejszości   obowiązki mniejszości   prawa mniejszości   mniejszości w Konstytucji RP   mniejszości w OBWE   etniczne   kultura mniejszości

Abstract:

Celem pracy jest poddanie analizie istoty i charakteru mniejszości narodowych oraz sposobu ich ochrony w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W pracy wykorzystano powszechnie dostępną literaturę przedmiotu w formie książkowej oraz akty prawne regulujące sytuacje mniejszości narodowych w państwach członkowskich OBWE. Zaprezentowano, w ogólnym zarysie, ewolucję ochrony mniejszości narodowych. Wyjaśniono pojęcie mniejszości narodowych w doktrynie, prawie międzynarodowym i prawie polskim oraz przedstawiono jej klasyfikację. Scharakteryzowano poszczególne prawa mniejszości narodowych, w tym prawa do uczestnictwa w życiu politycznym, prawa kulturowego, wyznaniowego, językowego, oświatowego. Określono także obowiązki państw wobec mniejszości narodowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Tomasz Witkowski

Autor opisu:

TK