Object

Title: Challenges for education in the age of consumerist utopia ; Wyzwania dla edukacji w dobie utopii konsumpcyjnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Challenges for education in the age of consumerist utopia  
Wyzwania dla edukacji w dobie utopii konsumpcyjnej

Creator:

Brzeziński, Dariusz

Subject and Keywords:

econsumerist culture   education   Teremiski   utopia   Zygmunt Bauman  
edukacja   kultura konsumpcyjna   Teremiski   utopia   Zygmunt Bauman

Abstract:

In this paper I analyse Zygmunt Bauman’s concept of „consumerist utopia” in the context of the contemporary challenges for education. A significant part of Bauman’s work was dedicated to reflection on the nature of consumerist culture, with particular emphasis on the illusory – in his opinion – vision of happiness, it is built on. As far as the sociologist was concerned a critical and alternative thinking toward this kind of „consumerist utopia” should be developed. In this context he often referred to the importance of education that – as he demonstrated – was affected significantly in a result of the dominance of consumerist culture. According to Bauman, the role of education in liquid modernity should concentrate on stimulation and promotion of: openness, equal opportunities in life and sense of civic responsibility. It should be emphasized that his „utopian thinking” is this matter had an institutional dimension. Bauman became after the death of Jacek Kuroń a rector of the Common University in Teremiski near Bialowieża.  

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie koncepcji utopii konsumpcyjnej Zygmunta Baumana w pespektywie współczesnych wyzwań dla edukacji. Znaczą część swej twórczości socjolog poświęcił refleksjom nad naturą społeczeństwa konsumpcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem złudnej – w jego przekonaniu – wizji szczęścia, na której jest ono zbudowane. Dowodził, że względem tej – jak ją nazywał – „zindywidualizowanej utopii” należy rozwijać myślenie krytyczne i alternatywistyczne. W tym kontekście często odnosił się on do znaczenia edukacji, która – jak twierdził – sama znacząco ucierpiała wskutek dominacji rynku konsumpcyjnego. Zdaniem Baumana rolą edukacji w świecie płynnej nowoczesności powinno być między innymi stymulowanie i propagowanie otwartości, wyrównywanie szans życiowych, a także wzmacnianie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Godzi się przy tym podkreślić, że jego „myślenie utopijne” miało w tej materii nie tylko praktyczny, lecz także instytucjonalny wymiar. Bauman został bowiem po śmierci Jacka Kuronia rektorem Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach koło Białowieży.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87504   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.137

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 112-124.

Rights holder:

Copyright by Dariusz Brzeziński

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

160

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92827

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information