Object

Title: The Utopia of war, or the good that brings it down, and the education that serves it ; Utopia wojny, czyli o dobru, które ją sprowadza, i edukacji, która jej służy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Utopia of war, or the good that brings it down, and the education that serves it  
Utopia wojny, czyli o dobru, które ją sprowadza, i edukacji, która jej służy

Creator:

Rejman, Konrad

Subject and Keywords:

education   peace   philosophy of war   utopia   war  
edukacja   filozofia wojny   pokój   utopia   wojna

Abstract:

Utopians are able to devote much and much to agree to realize their visions, leading to the emergence of a new order. In order to replace the existing order with new quality, utopian supporters come for various arguments; not exclude violence and this can take on an extreme form, one of which can be a war. The destructiveness of war can be treated as a prelude to building a new order but also as a utopia in itself. In this article, I am pondering the causes of the irremovability of war from the structures of reality and our submission to it. The cause of this state of affairs I see in education, which teaches us a submissive attitude towards war and good, treating them as a source of wars. I also try to investigate the relationship between the categories of war, utopia and education. We are in war because it is the promise of a better world – a story told us by education. We are in war because it is a promise of greater good.  

Utopiści są w stanie poświęcić wiele i na wiele się zgodzić, aby zrealizować swoje wizje, doprowadzając do zaistnienia nowego ładu. Aby zastąpić istniejący porządek nową jakością, zwolennicy utopii sięgają po rozmaite argumenty, nie wykluczając przemocy. Ta zaś może przyjąć formę ekstremalną, której jedną z urzeczywistnień może być wojna. Destrukcyjność wojny można zaś potraktować dwojako, jako zapowiedź nadchodzącego nowego porządku, ale też jako utopię samą w sobie. W tym artykule zastanawiam się nad przy- czynami nieusuwalności wojny ze struktur rzeczywistości i naszej względem niej uległości. Przyczyn takiego stanu doszukuję się w edukacji i w dobru, obie te dziedziny uczą nas bowiem uległości względem wojny. Obie zatem traktuję jako źródła wojen. Podejmuję też próbę zbadania relacji pomiędzy kategoriami wojny, utopii i edukacji. Ulegamy wojnie, bo jest obietnicą nadejścia lepszego świata – taką opowieść przekazuje nam edukacja. Ulegamy wojnie, bo jest obietnicą większego dobra.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87502   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.135

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 80-95.

Rights holder:

Copyright by Konrad Rejman

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

237

Number of object content views in PDF format

298

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92825

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information