Object

Title: A human being as subjectivity and strangeness – the „weak” ethical project ; Człowiek jako swojość i obcość – „słaby” projekt etyczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A human being as subjectivity and strangeness – the „weak” ethical project  
Człowiek jako swojość i obcość – „słaby” projekt etyczny

Creator:

Walczak, Anna

Subject and Keywords:

ethical project   event   pedagogy   subjectivity   strangeness   weak thought  
myśl słaba   obcość   pedagogika   projekt etyczny   swojość   wydarzenie

Abstract:

In this article, I undertake the issues of a human as a liminal being in the sphere of experiencing one’s subjectivity and strangeness. At the same time, I acknowlege that constructing one’s identity in the process of narration a human being should be open to the experience of subjectivity and strangeness in the category of event. This experience leads a human being to recognising and understanding oneself as a liminal being who, „exposing oneself ” to one’s way of being - creating a project of being oneself, defined as an ethical project, „proves” one’s fragility, transience et cetera. I ask a question whether a person defined as a „weak subject” who creates oneself as a „weak” ethical project, in which terms there are presumptions of „weak thought” of Gianni Vattimo can become a challenge to „re-thinking” anthoropological contexts in pedagogy and education.  

W artykule podejmuję problematykę człowieka jako istoty granicznej w obszarze przeżywania swojości i obcości. Jednocześnie uznaję, że tworząc swą tożsamość w toku narracji, człowiek winien się otworzyć na doświadczenie swojości i obcości ujęte w kategoriach wy-darzania (się). Doświadczenie to prowadzi człowieka do rozpoznania i rozumienia siebie jako istoty granicznej, która „wystawiając się” na swój sposób bycia – tworząc projekt bycia sobą, ujęty jako projekt etyczny – daje „dowód” swej kruchości, przemijalności et cetera. Zadaję pytanie, czy tak ujęty człowiek jako „słaby podmiot”, tworzący siebie jako „słaby” projekt etyczny, gdzie w określeniach tych zawierają się już przesłanki „słabej myśli” Gianniego Vattimo, może stać się wyzwaniem dla „prze-myślenia” antropologicznych kontekstów w myśli pedagogicznej i edukacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87499   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.132

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 32-48.

Rights holder:

Copyright by Anna Walczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

297

Number of object content views in PDF format

354

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92822

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information