Object

Title: Between the catechism and the library – towards inclusive pedagogy of religion ; Między katechizmem a biblioteką – w stronę inkluzyjnej pedagogiki religii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Between the catechism and the library – towards inclusive pedagogy of religion  
Między katechizmem a biblioteką – w stronę inkluzyjnej pedagogiki religii

Creator:

Humeniuk, Monika

Subject and Keywords:

critical pedagogy of religion   emancipation   hermeneutic of religion   inclusion   radical hermeneutics   self-understanding   Gianni Vattimo   weak thought  
emancypacja   hermeneutyczna pedagogika religii   inkluzja   krytyczna pedagogika religii   myśl słaba   radykalna hermeneutyka   samorozumienie   Gianni Vattimo

Abstract:

The task of religious education in its hermeneutic and critical approaches is to build discursive interpretations, and on their grounds - the communication communities inspired by the local traditions of reading the sacred books. Under this type of community, there would be social transformation for the empowerment and emancipation of every individual and social group. Hermeneutic and critical views of religious pedagogy are an invitation to construct open, dialogical and inclusive spaces of reflection on individual and social religiosity, orienting the processes of education to the self-understanding and criticality of their religious cognition. This kind of pedagogy of religion allows us to re-orient the theory and practice from the realm of dogma into the realm of ethics, appreciating the conscience and individual (self) responsibility of the subject of educational processes. The article attempts to theoretically describe such pedagogy, with its values, objectives and language.  

Zadaniem edukacji religijnej w jej hermeneutycznych i krytycznych ujęciach jest budowanie dyskursywnych interpretacji, a na ich gruncie – wspólnot komunikacyjnych inspirowanych lokalnymi tradycjami odczytań świętych ksiąg. W ramach tego typu wspólnot miałaby się dokonywać transformacja społeczna służąca upodmiotowieniu i emancypacji każdej jednostki i grupy społecznej. Hermeneutyczne i krytyczne odsłony pedagogiki religii stanowią zaproszenie do konstruowania otwartych, dialogicznych i inkluzyjnych przestrzeni refleksji nad indywidualną i społeczną religijnością orientując procesy edukacji na samorozumienie i krytyczność ich poznania religijnego. Tego typu pedagogika religii pozwala na przeorientowanie teorii i praktyki ze sfery dogmatu w sferę etyki, dowartościowując sumienie i indywidualną (samo)odpowiedzialność podmiotu procesów edukacyjnych. W artykule podjęta zostaje próba teoretycznego opisu takiej pedagogiki wraz z organizującymi ją wartościami, celami i językiem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89164   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 117-136

Rights holder:

Copyright by Monika Humeniuk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

165

Number of object content views in PDF format

202

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94566

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information