Object

Title: Institution of diligence regulated in Polish and German provisions and liability of members of managing board in limited company ; Instytucja miernika staranności w przepisach regulujących odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie niemieckim i polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Institution of diligence regulated in Polish and German provisions and liability of members of managing board in limited company  
Instytucja miernika staranności w przepisach regulujących odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie niemieckim i polskim

Creator:

Siwiak, Tymoteusz

Subject and Keywords:

comparative law   limited company   liability of members of managing board   diligence  
odpowiedzialność członków zarządu   prawo porównawcze   należyta staranność   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This study focuses on the issue of diligence required from members of the management board in a limited company in Polish and German law. It confronts the meaning of this institution in Germany (where this institution was previously regulated) with that in Poland, emphasizing the differences in the wording of the provisions. To demonstrate similarities and differences between these two regulations, the study particularly focuses on the duty of operation in compliance with the law by members of the management board. The comparison of these legal orders concludes that as a rule Polish and German members of the managing board are obliged to operate in compliance with the law. Nevertheless, the above-mentioned differences in the wording of the provisions reveal that German law in some particular cases allows or allowed exceptions from this rule due if it is justified by the economic interest of the company.  

Praca dotyczy problematyki staranności wymaganej od członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim. Praca ukazuje zależność między rozumieniem tej instytucji w Niemczech (gdzie została ona uregulowana wcześniej) i w Polsce. Jednocześnie uwypukla różnice wynikające z innej redakcji przepisów. W celu wykazania podobieństw i różnic występujących między oboma porządkami szczególna uwaga jest poświęcona obowiązkowi działania zgodnie z prawem przez członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W efekcie porównania treści tego obowiązku w obu porządkach prawnych w konkluzji stwierdzono, że co do zasady członkowie zarządu spółek zagranicznych zobowiązani są do działania zgodnie z prawem. Jednak wspomniane wyżej różnice redakcyjne sprawiły, że niemieckie prawo w szczególnych przypadkach dopuszcza lub dopuszczało odstąpienie od tego obowiązku ze względu na ważny interes ekonomiczny spółki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79297   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tymoteusz Siwiak

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

1 186

Number of object content views in PDF format

1706

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83858

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information