Object

Title: Ujawnienie aktualnego sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ujawnienie aktualnego sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania

Alternative title:

Disclosure of the current method of representation of a limited liability company and liability for breach of the undertaking

Creator:

Pilikowski, Tomasz

ORCID:

0000-0002-4053-1303

Subject and Keywords:

National Court Register   limited liability company   representation   liability  
Krajowy Rejestr Sądowy   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   reprezentacja   odpowiedzialność

Abstract:

The existence and participation of legal persons in the market makes it necessary to verify the persons representing them to perform actions on their behalf. Information about artificial persons — including the rules of representation and persons entitled to represent them — is available due to their disclosure in the National Court Register. However, it may happen that for whatever reason the register’s information may not correspond to the actual legal status. The provisions of the National Court Register Act provide for the possibility of such a situation, but the normative regulation does not settle all controversies in a satisfactory manner. The article tries to answer the question how the legal person can demonstrate the rightfulness of its representation when the composition of the relevant bodies does not coincide with the composition disclosed in the National Court Register. In the current legal situation, the problem is opened whether and how the legal person can demonstrate the correctness of the representation when the composition of the relevant bodies does not coincide with the composition disclosed in the National Court Register. The consequence of this problem is the issue of the assessment of liability for improper performance of the undertaking, if as a result of the said discrepancy, the obligation will be breached e.g. as a result of the failure to conclude a preliminary contract within the prescribed period.The author tries to solve these problems and settle the controversies arising, referring to the views of his own thoughts and views of doctrine and jurisprudence. The position presented in the article is the result of an analysis of the applicable legal provisions, especially the National Court Register Act, and the jurisprudence and doctrine resulting from it.  

Udział osób prawnych w obrocie stwarza konieczność weryfikacji reprezentujących je osób dokonujących czynności w ich imieniu. Informacje o tych osobach — w tym o zasadach reprezentacji i osobach do tego uprawnionych — są powszechnie dostępne dzięki ich ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Może się jednak zdarzyć, że z jakichś powodów wpis rejestrowy nie będzie odpowiadał rzeczywistemu stanowi prawnemu. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy podmioty trzecie, przystępujące do czynności prawnych, których drugą stroną jest podmiot rejestrowy, są obowiązane uznawać za prawowitych przedstawicieli osoby występujące w imieniu spółki, nie mogąc wykazać tego przy pomocy wpisu rejestrowego. W aktualnym stanie prawnym otwarty zostaje problem, czy i w jaki sposób osoba prawna może wykazać prawidłowość swojej reprezentacji, gdy skład odpowiednich organów nie pokrywa się ze składem ujawnionym w KRS. Konsekwencją tego problemu jest kwestia oceny odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania, jeżeli w wyniku wspomnianej rozbieżności dojdzie do naruszenia zobowiązania (na przykład w wyniku niezawarcia w ustalonym terminie umowy przedwstępnej). Autor stara się dostrzec te problemy i rozstrzygnąć powstałe kontrowersje, odwołując się do własnych poglądów i przemyśleń oraz poglądów doktryny i orzecznictwa. Przedstawione w artykule stanowisko jest wynikiem analizy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz powstałego na jej podstawie orzecznictwa i doktryny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108584   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 41-55

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

147

Number of object content views in PDF format

150

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118172

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information