Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wrocław – miasto spotkań? Wrocławskie inicjatywy wielokulturowe

Creator:

Sanecka, Anna

Subject and Keywords:

wielokulturowość   Wrocław   mniejszości narodowe   mniejszości etniczne   mniejszości wyznaniowe   współpraca   mit wielokulturowości

Abstract:

Wrocław jest miastem, w którym obok polskiej i katolickiej większości, żyją przedstawiciele wielu mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych. Większość z tych mniejszości jest aktywnych i w jakimś stopniu widocznych na kulturalnej mapie miasta. Jednak czy obecność i aktywność tych mniejszości to wystarczający powód, aby nazwać Wrocław miejscem spotkań? Od kilku lat w lokalnych mediach toczy się dyskusja na temat wielokulturowości miasta – to fakt, czy tylko mit? Czy mniejszości etniczne, narodowe, kulturalne i wyznaniowe spotykają się we Wrocławiu i spotyka się z nimi – i w jakim stopniu – większość? Najciekawsze wydają się bowiem wszelkie wspólne działania, często nie tylko w ramach współpracy między mniejszościami, lecz także w porozumieniu z przedstawicielami kultury dominującej. Artykuł jest próbą prezentacji nielicznych przykładów wielokulturowych, wielowyznaniowych, wielonarodowych i wieloetnicznych projektów realizowanych na terenie miasta, a także konfrontacji tych prezentowanych inicjatyw z głosami podającymi w wątpliwość wielokulturowość Wrocławia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pilarska, Justyna. Red.   Urbanek, Arkadiusz. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.113.126

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 113-126.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Sanecka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.