Object

Title: Health Roma children. Biological conditions ; Zdrowie romskich dzieci. Uwarunkowania biologiczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Health Roma children. Biological conditions  
Zdrowie romskich dzieci. Uwarunkowania biologiczne

Creator:

Zdulski, Mirosław

Subject and Keywords:

Roma   children   health   genetics  
Romowie   dzieci   zdrowie   genetyka

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

The paper presents the results of studies on the incidence of biologically (genetically) determined illnesses such as congenital eye disease (glaucoma), phenylketonuria, congenital hypothyrodism, congenital skull deformity and some cases of mental retardation among Roma children living in Slovakia and the Czech Republic. The problem that causes the biggest disputes is the considerable percentage of disabilities, particularly mental ones, registered in this population, which exceeds manyfold their occurrence in the entire populations of the two countries.  

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących występowania wśród romskich dzieci zamieszkujących Słowacką i Czeską Republikę biologicznie (genetycznie) warunkowych chorób. Wskazują one, że Romowie mimo wielowiekowego zamieszkiwania w Europie zachowali wobec społeczeństw europejskich odmienność antrologiczną i immunologiczną. Wśród romskich dzieci, częściej niż wśród nieromskich, notuje się, występowanie takich chorób warunkowych genetycznie, jak: wrodzona choroba oczu jaskra (glaucoma), fenyloketonuria, wrodzona hipotyreoza, wrodzone deformacje czaszkioraz niektóre przypadki opóźnienia umysłowego. Problemem budzącym największe spory staje się znaczący odsetek upośledzeń szczególnie umysłowych notowanych w tej populacji, przekraczający wielokrotnie jej udział w całej populacji obu krajów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78675   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.423.439

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 423-439

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mirosław Zdulski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 15, 2016

Number of object content hits:

1 193

Number of object content views in PDF format

1486

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80217

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information