Object

Title: The support of Romani children by the family in social integration ; Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The support of Romani children by the family in social integration  
Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej

Creator:

Piecuch, Ewelina

Subject and Keywords:

support   child   family   social integration   Romani people  
wsparcie   dziecko   rodzina   integracja społeczna   Romowie

Description:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

The support of family is an important factor in stimulating the development of a young person. Due to this factor a Romani child strives to acquire new information about the world in which he or she lives. School is one of the places, in which the processes of learning and social integration take place. The state (in an attempt to encourage Romani families to participate in social-cultural life) created the “State Programme for the Romani Community in Poland”. As a part of this programme at the break of the year 2012/2013 I conducted integration workshop classes in public elementary schools in Wrocław. The children of the pre-school unit from the Polish and Romani communities participated in the classes. I have used the qualitative approach in the interpretative paradigm. I have used the method of research in action. I have presented the conclusions from the participative observation, which I have conducted in the group, researching the engagement of children in the classes, their interest in the topic, the interactions during the workshops, their attendance as well as the attitude of parents towards the classes.  

Wsparcie rodziny jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój młodego człowieka. Za jego sprawą dziecko – również pochodzenia romskiego – dąży do zdobywania nowych informacji o świecie, w którym żyje. Szkoła jest jednym z miejsc, w którym zachodzi proces uczenia się oraz proces integracji społecznej. Rząd chcąc zachęcić romskie rodziny do uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym stworzył „Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. W ramach tego programu na przełomie roku 2012/2013 prowadziłam w jednej z wrocławskich publicznych szkół podstawowych integracyjne zajęcia warsztatowe. Uczestniczyły w nich dzieci oddziału przedszkolnego społeczności polskiej oraz romskiej. Zastosowałam podejście jakościowe w paradygmacie interpretatywnym. Przyjęłam metodę badania w działaniu. Opisałam wnioski z obserwacji uczestniczącej, które przeprowadziłam w grupie badając zaangażowanie dzieci w zajęcia, ich zainteresowanie poruszaną tematyką, przebieg interakcji zachodzących w czasie warsztatów, frekwencję oraz stosunek rodziców do zajęć.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69946   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.307.324

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 307-324

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewelina Piecuch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 4, 2015

Number of object content hits:

338

Number of object content views in PDF format

381

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71583

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information