Object

Title: Diversified image of a child with learning difficulties and parental help ; Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Diversified image of a child with learning difficulties and parental help  
Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy

Creator:

Wiatrowska, Leokadia

Subject and Keywords:

learning   child   difficulties in learning   parents   parental help   supporting  
uczenie się   dziecko   trudności w uczeniu się   rodzice   pomoc rodzicielska   wsparcie

Description:

Family in the media and pedagogical practice  

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

Learning is for every student a specific kind of difficulty, which generates successes and failures and emotional constituents bound with it during this form of a child’s activity. Particularly severe consequences of learning process are experienced by students with developmental deficits which prevent normal functioning as a student through creating problems in the process of acquiring knowledge. Discrepancies between school’s requirements and child’s abilities occurring in such situation create an unpleasant mental situation of a student both in school and at home. In such a situation parents and their support, which comes in many forms and extents, are of important relevance.  

Uczenie się jest dla każdego ucznia swoistym rodzajem trudności, które generują sukcesy i porażki oraz związane z tym emocjonalne składniki podczas tej formy aktywności dziecka. Szczególnie dotkliwych konsekwencji procesu uczenia się doświadczają uczniowie z deficytami rozwojowymi, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w roli ucznia poprzez stwarzanie problemów w procesie nabywania wiedzy. Występujące w takiej sytuacji rozbieżności między wymogami szkoły a możliwościami dziecka przyczyniają się do przykrej sytuacji psychicznej ucznia zarówno w szkole, jak i w domu. W zaistniałej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają rodzice i ich wsparcie, przybierające różne formy i zakresy.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69861   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.207.226

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 207-226

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Leokadia Wiatrowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

1 441

Number of object content views in PDF format

1781

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71525

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information