Object

Title: Applicability of Modern Technologies and Digital Media to Wrocław University Library as of the Year 2015 ; Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Applicability of Modern Technologies and Digital Media to Wrocław University Library as of the Year 2015  
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015

Subject and Keywords:

Wrocław University Library   academic library   computerization   digital technology   information and communication technology   hybrid model of a library   physical space   electronic space   databases   information services   electronic systems   online services   electronic information resources   cultural heritage   digital preservation   online accession   global network   Internet  
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu   biblioteka akademicka   komputeryzacja   technologia cyfrowa   technologia teleinformatyczna   model hybrydowy biblioteki   przestrzeń fizyczna   przestrzeń elektroniczna   bazy danych   serwisy informacyjne   systemy elektroniczne   usługi online   elektroniczne zasoby informacyjne   dziedzictwo kulturowe   cyfrowe zabezpieczanie   udostępnianie online   sieć globalna   Internet

Abstract:

The publication contains 27 authorʼs papers prepared by Wrocław University Library employees and offers the Libraryʼs achievements in the field of modernizing and broadening the scope of services for online access, acquiring and diversifying electronic sources of information, as well as for optimizing the work and intralibrary processes, all of which were implemented in the last decade through computerization and applicability of modern digital and information and communication technologies. The articles insight into the realization of the Libraryʼs vision as a hybrid Library modernizing both its physical and electronic space. Presented are databases, services, and electronic systems (commercial and the ones developed by the Libraryʼs employees) which facilitate its functioning in the Libraryʼs various departments and agencies. They also describe the processes of digital preservation of cultural heritage treasured in the Libraryʼs special collections as well as the forms and modes of online access to the heritage in the Internet global network.  

W publikacji zaprezentowano 27 autorskich opracowań przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przedstawiających jej osiągnięcia w sferze unowocześniania i poszerzania zakresu świadczonych usług o usługi online, wzbogacania i urozmaicania zasobów o elektroniczne zasoby informacyjne oraz optymalizowania prac i procesów wewnątrzbibliotecznych, które osiągnięto w okresie ostatniej dekady dzięki wprowadzaniu komputeryzacji oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teleinformatycznych. W przygotowanych artykułach przedstawiono realizację wizji rozwoju Biblioteki w formie modelu hybrydowego, unowocześniającego zarówno jej przestrzeń fizyczną, jak i elektroniczną. Zaprezentowano bazy danych, serwisy i systemy elektroniczne zarówno komercyjne, jak i autorstwa pracowników Biblioteki, które usprawniają jej funkcjonowanie w różnych oddziałach i agendach bibliotecznych. Omówiono także procesy cyfrowego zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w zbiorach specjalnych Biblioteki oraz formy i sposoby jego udostępniania online w globalnej sieci Internet.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Identifier:

ISBN 978-83-910595-8-6

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 9, 2021

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73350

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information