Object

Title: Applicability of Modern Technologies and Digital Media to Wrocław University Library as of the Year 2015 : Introduction ; Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015 : Wprowadzenie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Applicability of Modern Technologies and Digital Media to Wrocław University Library as of the Year 2015 : Introduction  
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015 : Wprowadzenie

Creator:

Piotrowicz, Grażyna

Subject and Keywords:

cultural heritage   computerization   Wrocław University Library   databases   digital technology   academic library   electronic space   electronic systems   digital preservation   information and communication technology   online services   information services   Internet   physical space   global network   hybrid model of a library   online accession   electronic information resources  
Internet   komputeryzacja   bazy danych   Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu   dziedzictwo kulturowe   technologia cyfrowa   udostępnianie online   model hybrydowy biblioteki   przestrzeń elektroniczna   biblioteka akademicka   serwisy informacyjne   systemy elektroniczne   cyfrowe zabezpieczanie   sieć globalna   elektroniczne zasoby informacyjne   przestrzeń fizyczna   usługi online   technologia teleinformatyczna

Abstract:

The publication contains 27 authorʼs papers prepared by Wrocław University Library employees and offers the Libraryʼs achievements in the field of modernizing and broadening the scope of services for online access, acquiring and diversifying electronic sources of information, as well as for optimizing the work and intralibrary processes, all of which were implemented in the last decade through computerization and applicability of modern digital and information and communication technologies. The articles insight into the realization of the Libraryʼs vision as a hybrid Library modernizing both its physical and electronic space. Presented are databases, services, and electronic systems (commercial and the ones developed by the Libraryʼs employees) which facilitate its functioning in the Libraryʼs various departments and agencies. They also describe the processes of digital preservation of cultural heritage treasured in the Libraryʼs special collections as well as the forms and modes of online access to the heritage in the Internet global network.  

W publikacji zaprezentowano 27 autorskich opracowań przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przedstawiających jej osiągnięcia w sferze unowocześniania i poszerzania zakresu świadczonych usług o usługi online, wzbogacania i urozmaicania zasobów o elektroniczne zasoby informacyjne oraz optymalizowania prac i procesów wewnątrzbibliotecznych, które osiągnięto w okresie ostatniej dekady dzięki wprowadzaniu komputeryzacji oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teleinformatycznych. W przygotowanych artykułach przedstawiono realizację wizji rozwoju Biblioteki w formie modelu hybrydowego, unowocześniającego zarówno jej przestrzeń fizyczną, jak i elektroniczną. Zaprezentowano bazy danych, serwisy i systemy elektroniczne zarówno komercyjne, jak i autorstwa pracowników Biblioteki, które usprawniają jej funkcjonowanie w różnych oddziałach i agendach bibliotecznych. Omówiono także procesy cyfrowego zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w zbiorach specjalnych Biblioteki oraz formy i sposoby jego udostępniania online w globalnej sieci Internet.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:72009   ISBN 978-83-910595-8-6  

DOI:

doi:10.23734/73.16.001

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Grażyna Piotrowicz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 22, 2021

In our library since:

Jan 16, 2016

Number of object content hits:

272

Number of object content views in PDF format

313

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73837

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information