Object

Title: The relationship of family relations and interpersonal skills with communication technology ; Więzi rodzinne i umiejętności interpersonalne a technologie komunikacyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The relationship of family relations and interpersonal skills with communication technology  
Więzi rodzinne i umiejętności interpersonalne a technologie komunikacyjne

Creator:

Jaworska, Jolanta

Subject and Keywords:

family   theory of relations   patterns of affection   social skills   relations   peer group   upbringing styles   identity   autonomy   loneliness   behavior systems   internet   communication technology   addictions  
rodzina   teoria więzi   wzorce przywiązania   umiejętności społeczne   relacje   grupa równieśnicza   style wychowawcze   tożsamość   autonomia   osamotnienie   systemy behawioralne   Internet   technologie komunikacyjne   uzależnienia

Description:

Family in the media and pedagogical practice  

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

The paper presents the role of proper relations within the family environment in a child’s social development and its influence on the quality of future relations with other people. Emphasis is put on the importance of a child’s first relations in its emotional development and the necessity to support a young person on their way to independence as a means of protection against loneliness and desperate attempts to seek social relations through communication technology.  

Artykuł poświęcony jest roli prawidłowych więzi środowiska rodzinnego w rozwojuspołecznym dziecka i jego wpływowi na jakość przyszłych relacji z ludźmi. Podkreślaznaczenie pierwszych więzi dziecka na jego rozwój emocjonalny i koniecznośćwspierania młodego człowieka w dążeniu do samodzielności jako ochronę przed osamotnieniemi rozpaczliwym poszukiwaniem zastępczych więzi poprzez technologiekomunikacyjne.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69860   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.185.203

Source:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013) ; s. 185-203.

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 185-203

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jolanta Jaworska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

1 901

Number of object content views in PDF format

2388

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71524

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information