Object

Title: The Parenthood’s intergenerational transmissions in adapting to modern life challenges

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Parenthood’s intergenerational transmissions in adapting to modern life challenges

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Farnicka, Marzanna

Subject and Keywords:

changes in family life patterns   parenthood   developmental task   young adult   intergeneration transmission  
relacje trójpokoleniowe   podejmowanie rodzicielstwa   wczesna dorosłość   transmisja międzypokoleniowa

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

The study was undertaken to identify intergenerational transmission in the patterns of early adulthood developmental tasks, with particular emphasis on parenthood. We attempted to explain how intergenerational values are transmitted to young adults when they become parents and how they realize those parental values that are expected of them. The study was performed on 109 three-generation families, N=407 persons. The results illustrated the diversity of intergenerational transmission, depending on a certain cohort’s sex and membership. Women were found to be more susceptible to transmitting family models.  

Celem prezentowanych badań było poszukiwanie przejwawów transmisji międzypokoleniowej w zakresie wzorców realizowania zadań rozwojowych wczesnej dorosłości ze szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa. W ramach zbudowanego modelu badawczego, starano się wyjaśnić wpływ transmisji międzypokoleniowej na podejmowanie i realizowanie rodzicielstwa przez młodych dorosłych w obszarze: wartości przypisywanym zadaniom oraz kolejności i oczekiwanym czasie ich realizacji. W trakcie postępowania badawczego przebadano 109 trójpokoleniowych rodzin (N=407osób). Rezultaty badań zobrazowały różnorodność procesu transmisji międzypokoleniowej głównie w zależności od płci i przynależności do danej kohorty. Wykazano także częstsza podatność na transmisję rodzinnych modeli zachowań wśród kobiet oraz silniejsze procesy transmisji między sąsiednimi pokoleniami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64656   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Marzanna Farnicka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 19, 2015

Number of object content hits:

93

Number of object content views in PDF format

109

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65961

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information