Object

Title: The cultural potential of the family upbringing in the borderland of cultures – parents’ and children’s orientation ; Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie na styku kultur – orientacje rodziców i dzieci

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The cultural potential of the family upbringing in the borderland of cultures – parents’ and children’s orientation  
Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie na styku kultur – orientacje rodziców i dzieci

Creator:

Szerląg, Alicja

Subject and Keywords:

family   cultural diversity   intergenerational transmission   merging of cultures   axiology  
rodzina   odmienność kulturowa   międzygeneracyjny przekaz   przenikanie się kultur   aksjologia

Description:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

Cultural diversity is a factor significantly stratifying family functioning within its own framework as well as beyond it, particularly in the social dimension. In consequence, such diversity generates a family’s specific cultural system, conceptualized by the, so called, cultural canon inherited through intergenerational transmission. It entails crucial elements, for instance the range of such transmission, the cultural type of the family, areas of experiencing cultural diversity and styles of managing diversity in the cultural borderland, determined by such factors as historical context and time. They, in turn, together contribute to the establishment of the strategy for dealing with such diversity and cultural dualism. The latter is generationally differentiated as it evolves from a cultural consensus towards intercultural orientation. Thus a, specific axiology of the cultural borderland constitutes its foundation. Hence, such a strategy can be perceived as a social capital both with reference to culturally diverse individuals as well as culturally diverse communities functioning within the framework of a multicultural society.  

Odmienność kulturowa jest czynnikiem istotnie stratyfikującym funkcjonowanie rodziny w obrębie jej samej, jak i poza nią, zwłaszcza w wymiarze społecznym. Owa odmienność generuje w konsekwencji specyficzny dla niej kulturowy system, konceptualizowanyprzez tzw. kulturowy kanon dziedziczony w ramach międzygeneracyjnej transmisji. Istotne są przy tym: zakres owego przekazu, kulturowy typ rodziny, przestrzenie doświadczania odmienności kulturowej oraz style radzenia sobie z odmiennością na stykach kultur, wyznaczane przez takie czynniki, jak historyczność i czas. Składają się one z kolei na wypracowanie strategii radzenia sobie z ową odmiennością, z tzw. kulturowym dualizmem, która jest pokoleniowo zróżnicowany, ewoluuje bowiem od kulturowego konsensusu ku międzykulturowej orientacji. U jej podstaw lokuje się przy tym specyficzna aksjologia pogranicza kulturowego. Strategię tę postrzegać można zatem jako kapitał społeczny, tak w odniesieniu do odmiennych kulturowo jednostek, jak i odmiennych kulturowo wspólnot, funkcjonujących w granicach wielokulturowego społeczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69893   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.023.040

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 23-40

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Alicja Szerląg

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 3, 2015

Number of object content hits:

1 054

Number of object content views in PDF format

1156

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71549

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information