Object

Title: Ochrona więzi prawnorodzinnych przepisami o ochronie dóbr osobistych : zadośćuczynienie za niewypełnienie obowiązków małżeńskich : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 roku (IV CNP 31/17)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona więzi prawnorodzinnych przepisami o ochronie dóbr osobistych : zadośćuczynienie za niewypełnienie obowiązków małżeńskich : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 roku (IV CNP 31/17)

Alternative title:

Protection of family and legal ties with regard to the protection of personal rights : compensation for non-fulfillment of marital obligations : the gloss to the judgment of the Supreme Court of 11 December 2018 (IV CNP 31/17)

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Kmiecicka, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4299-5822

Subject and Keywords:

family and legal ties   violation of marital obligations   redress   compensation for harm   marital treason   marital fidelity  
więzi prawnorodzinne   naruszenie obowiązków małżeńskich   zadośćuczynienie   naprawienie krzywdy   zdrada małżeńska   wierność małżeńska

Abstract:

The issue of personal rights and their legal protection is constantly updated. The gloss to the judgment of the Supreme Court of 11 December 2018 indicates the issues of the development of jurisprudence regarding personal rights on the example of the so-called marital infidelity, in the case of which the provisions on the protection of personal rights do not apply to the protection of family ties between spouses. The author approves the judgment of the Supreme Court, extending his arguments and pointing to legal issues that may arise in connection with the interpretation of the judgment.  

Zagadnienie dóbr osobistych i ich ochrony prawnej podlega ciągłej aktualizacji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 roku wskazuje na problematykę rozwoju orzecznictwa dotyczącego dóbr osobistych na przykładzie tak zwanej zdrady małżeńskiej, odnośnie do której do ochrony więzi prawnorodzinnych między małżonkami nie mają zastosowania przepisy o ochronie dóbr osobistych. Autor aprobuje wyrok Sądu Najwyższego, rozszerzając jego argumentację, oraz wskazuje na zagadnienia prawne, jakie mogą się pojawić w związku z interpretacją wyroku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136172   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.20

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

32

Number of object content views in PDF format

33

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145929

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information