Object

Title: Uprawnienia majątkowe przysługujące małoletniemu w związku ze śmiercią rodzica

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprawnienia majątkowe przysługujące małoletniemu w związku ze śmiercią rodzica

Creator:

Królikowski, Mateusz

ORCID:

0000-0002-1457-4860

Subject and Keywords:

zachowek   zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej   małoletni spadkobierca

Abstract:

W niniejszym artykule autor przedstawia problematykę sytuacji majątkowej małoletniego, który utracił rodzica. Rozważania dotyczą w pierwszej kolejności zagadnień z zakresu prawa spadkowego – pozycji małoletniego jako spadkobiercy oraz zachowku. Dodatkowo podjęta zostaje problematyka roszczeń odszkodowawczych związanych ze śmiercią rodzica na skutek deliktu (czynu niedozwolonego). Omówione zostają zarówno świadczenia służące naprawieniu szkody majątkowej (w tym odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej małoletniego po śmierci rodzica), jak i uprawnienie do domagania się naprawienia szkody niemajątkowej (krzywdy) będącej następstwem śmierci osoby bliskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95813   ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.040

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Królikowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 1, 2019

Number of object content hits:

4 482

Number of object content views in PDF format

4560

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102944

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information