Object

Title: Zarzut nadużycia prawa podmiotowego a pozbawienie prawa do zachowku : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 roku, V CSK 428/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zarzut nadużycia prawa podmiotowego a pozbawienie prawa do zachowku : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 roku, V CSK 428/17

Alternative title:

The charge of abuse of a subjective right and deprivation of the rightto a reserved portion : a gloss to the judgment of the Supreme Court of 28 March 2018, V CSK 428/17

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Zielonka, Piotr

Subject and Keywords:

abuse of subjective right   reserved share   disinheritance  
nadużycie prawa podmiotowego   zachowek   wydziedziczenie

Abstract:

The glossed judgment concerns the extremely important issue of the admissibility of applying Art. 5 of the Polish Civil Code to claims for a reserved share, both in terms of measuring its amount, as well as depriving the entitled part of the reserved portion. Although the very decision of the Supreme Court against the background of the facts of the case deserves approval, the thesis of the judgment, according to which it is not permissible to dismiss the claim for a reserved share under Art. 5 of the Polish Civil Code.  

Glosowany wyrok dotyczy niezwykle istotnej kwestii dopuszczalności stosowania art. 5 k.c. do roszczeń o zachowek zarówno w zakresie miarkowania jego wysokości, jak również pozbawienia uprawnionego w całości zachowku. Pomimo że samo rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego na tle stanu faktycznego sprawy zasługuje na aprobatę, uwagi krytyczne wzbudza teza wyroku, zgodnie z którą nie jest dopuszczalne oddalenie powództwa o zachowek na podstawie art. 5 k.c.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136260   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.24

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

9

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145973

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information