Object

Title: Doktryna konieczności w Republice Cypryjskiej - historyczny kontekst i okoliczności jej zastosowania oraz wpływ na cypryjski porządek konstytucyjny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Doktryna konieczności w Republice Cypryjskiej - historyczny kontekst i okoliczności jej zastosowania oraz wpływ na cypryjski porządek konstytucyjny

Alternative title:

The doctrine of necessity in the Republic of Cyprus - historical context and the circumstances of its application and impact on the Cypriot constitutional order

Group publication title:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 2021, 15. Orient daleki i bliski = Orient far and near

Creator:

Wereszko, Wojciech

ORCID:

0000-0002-1899-9719

Subject and Keywords:

Cyprus   doctrine of necessity   constitutional law  
Cypr   doktryna konieczności   prawo konstytucyjne

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Pursuant to international and domestic agreements, the Republic of Cyprus adopted a complicated constitutional system based on ethnic parities, which was to guarantee the rights of the Greek majority and the Turkish minority while preserving the unity of the state. However, the adopted order quickly collapsed due to its inefficiency and the withdrawal of Turkish Cypriots from the government. The solution that allowed the state to continue functioning was the adoption by the courts of the doctrine of necessity, which allows, in extraordinary circumstances, to legitimize the actions of the authorities which should be legally considered unconstitutional. Over time, this doctrine became the basis for the functioning of the Republic of Cyprus and an integral part of its constitutional order.  

Na mocy międzynarodowych oraz wewnątrzkrajowych ustaleń w Republice Cypryjskiej przyjęto skomplikowany i przesiąknięty swoistymi parytetami etnicznymi system konstytucyjny, który miał zagwarantować prawa greckiej większości i tureckiej mniejszości przy równoczesnym zachowaniu jedności państwa. Przyjęty ład szybko się jednak załamał na skutek swojej niewydolności oraz wycofania się Turków cypryjskich z urzędów. Rozwiązaniem, które pozwoliło na dalsze funkcjonowanie państwa, stało przyjęcie przez sądy tzw. doktryny konieczności, która pozwala w nadzwyczajnych okolicznościach na legitymizację działań władzy, które w świetle prawa powinny być uznane za niekonstytucyjne. Doktryna ta stała się z czasem podstawą funkcjonowania Republiki Cypryjskiej oraz integralną częścią jej porządku konstytucyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Demiańczuk, Andrzej. Red.   Szklarczyk, Paweł. Red.   Chrząszcz, Bartosz. Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna. Rec.   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira. Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133956   doi:10.34616/144528       ISSN 2080-332X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Jun 7, 2022

Number of object content hits:

82

Number of object content views in PDF format

135

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144528

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information