Object

Title: Procedura lokalizacyjna barierą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na przykładzie polskich i chińskich rozwiązań prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Procedura lokalizacyjna barierą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na przykładzie polskich i chińskich rozwiązań prawnych

Alternative title:

Location procedure as a barrier to offshore wind energy developmentby the example of Polish and Chinese legal order

Creator:

Pinkas, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1413-0730

Subject and Keywords:

offshore wind energy   renewable energy sources   climate neutrality   energy mix   location procedure  
morska energetyka wiatrowa   odnawialne źródła energii   neutralność klimatyczna   miks energetyczny   procedura lokalizacyjna

Abstract:

Offshore wind energy allows the realization of the two most important aims of the state, i.e. ensuring energy security and reducing negative environmental impact by the fuel and energy sectors. Generating electricity from offshore wind farms is a consequence of the obligation to achieve climate neutrality targets, which are subject to a global consensus. Simultaneously, there are still many negative factors slowing its development. The lack of comprehensive legal regulation in this area and the overly complex location procedures are legal problems which, if left unsolved, will make these investments impossible. The aim of this article is to compare Chinese and Polish offshore location procedures while indicating main barriers and postulates of changes considered as necessary to realise global climate neutrality target.  

Morska energetyka wiatrowa umożliwia realizację dwóch najważniejszych celów państwa — zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania sektora paliwowo-energetycznego na środowisko. Pozyskiwanie energii z morskich farm wiatrowych jest konsekwencją obowiązku osiągania celów klimatycznych podlegających globalnemu konsensusowi. Jednocześnie nadal istnieje wiele negatywnych czynników spowalniających jej rozwój. Brak kompleksowej regulacji prawnej w tym zakresie lub zbyt złożone procedury lokalizacyjne to problemy prawne, bez których rozwiązania te inwestycje nie będą możliwe. Celem artykułu jest porównanie chińskich i polskich rozwiązań prawnych w zakresie procedury lokalizacyjnej morskich farm wiatrowych ze wskazaniem głównych barier oraz postulatów zmian, uznanych za niezbędne, by zrealizować światowy cel neutralności klimatycznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131013   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.36.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 36, 2021, s. 81-96

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Oct 6, 2021

Number of object content hits:

198

Number of object content views in PDF format

206

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141683

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information