Object

Title: Implementation of the freedom of establishment in relation to the notary profession, with particular emphasis on mutual recognition of professional qualifications ; Realizacja swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do zawodu notariusza ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Implementation of the freedom of establishment in relation to the notary profession, with particular emphasis on mutual recognition of professional qualifications  
Realizacja swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do zawodu notariusza ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych

Creator:

Pawiłowicz, Karolina

ORCID:

0000-0002-2184-7847

Subject and Keywords:

notary public   freedom of establishment   mutual recognition of professional qualifications  
notariusz   swoboda przedsiębiorczości   wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The possibility of applying the freedom of establishment to notaries is a complex legal issue due to the characteristics of this profession, mainly considering the connection of EU notaries with the operation of the state apparatus as established in individual member states. Additionally, as it seems, it is an ambiguously regulated area in the field of mutual recognition of professional qualifications. The research problem discussed in this article is a consideration whether, firstly, despite the legal nature of their profession (which, moreover, is not uniform for all member states), notaries as a professional group may exercise the freedom of establishment and, secondly, if in consequence they may be subject to mutual recognition of professional qualifications, and if so — on what legal basis.  

Możliwość zastosowania swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do notariuszy jest złożonym zagadnieniem prawnym ze względu na charakterystykę tego zawodu, głównie powiązanie notariuszy unijnych z działaniem aparatu państwowego poszczególnych państw członkowskich. Dodatkowo wydaje się, że do tej pory jest to nieuregulowany jednoznacznie obszar w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Problemem badawczym omawianym w niniejszym artykule jest rozważanie, czy po pierwsze, pomimo charakteru prawnego wykonywanego przez nich zawodu (który na dodatek nie jest jednolity dla wszystkich państw członkowskich), notariusze jako grupa zawodowa mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości, i po drugie, czy w konsekwencji podlegają wzajemnemu uznawaniu kwalifikacji zawodowych, a jeśli tak — to na jakiej podstawie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128616   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 13-32

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

48

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139269

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information