Object

Title: Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego w świetle swobody przedsiębiorczości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego w świetle swobody przedsiębiorczości

Alternative title:

Transfer of the company's registred office to another member state in the light of the EU freedom of establishment

Creator:

Stefanicki, Robert

Subject and Keywords:

personnel statute   transfer of registered office   freedom of establishment   national restrictions  
statut personalny spółki   przeniesienie siedziby   swoboda przedsiębiorczości   krajowe ograniczenia

Abstract:

In the light of the established case-law of the Court of Justice of the European Union, all normative regulations that hinder or significantly impede the exercise of fundamental freedoms guaranteed by the Treaty are considered as limitations. Deviations from the above rule should be justified, and the restrictive measure should be appropriate to ensure the accomplishment of the adopted objective and not going beyond what is necessary to achieve it. Therefore, the question arises as to what extent the company’s personal status may be determined by the law of each Member State and how the solution in this aspect is important from the point of view of implementing business conditions  

W świetle ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za ograniczenia uznaje się wszelkie normatywne regulacje, które utrudniają lub znacznie uniemożliwiają wykonywanie podstawowych swobód gwarantowanych traktatem. Odstępstwa od tej zasady powinny być uzasadnione, a środek ograniczający — właściwy do zapewnienia realizacji przyjętego celu i nie powinien wykraczać poza to, co niezbędne do jego osiągnięcia. Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu statut personalny spółki może określać prawo każdego z państw członkowskich i jakie rozwiązanie w tym zakresie ma znaczenie z punktu widzenia realizowania warunków działalności gospodarczej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109212   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 199-208

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Robert Stefanicki

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

149

Number of object content views in PDF format

154

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95875

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information