Object

Title: Freedom of economic activity in the context of the general interest of the European Union ; Swoboda przedsiębiorczości w kontekście realizacji interesu ogólnego Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Freedom of economic activity in the context of the general interest of the European Union  
Swoboda przedsiębiorczości w kontekście realizacji interesu ogólnego Unii Europejskiej

Creator:

Borkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

public interest   the prohibition of discrimination   freedom of business activity   the general interest of the European Union  
swoboda przedsiębiorczości   zakaz dyskryminacji   interes ogólny Unii Europejskiej   interes publiczny

Abstract:

Realisation of the purposes of the European Union is possible through persistent realization of freedoms on the internal market. One of the fundamental freedoms is the freedom of business activity, which enables all EU entities to exercise economic freedoms within the territory of all the Member States. Freedom of business activity, similarly to other freedoms, is protected by law, but the protection is not absolute. This article aims to present the limitations of the freedom of business activity which are justifiable by the protection of the general interest. The benchmark for the realization of the general interest is the purpose of the European Union, which, widely defined, covers not only the economic sphere, but also the values related to social principles.  

Realizacja celów Unii Europejskiej możliwa jest dzięki konsekwentnej realizacji swobód rynku wewnętrznego. Jedną z podstawowych jest swoboda przedsiębiorczości, zapewniająca egzekwowanie wolności gospodarczej przez każdy podmiot unijny na obszarze wszystkich państw członkowskich. Swoboda przedsiębiorczości, podobnie jak pozostałe, podlega ochronie prawnej, nie ma jednak wymiaru bezwzględnego. W artykule podjęto próbę wskazania dopuszczalności ograniczeń swobody przedsiębiorczości, usprawiedliwionych przesłankami interesu ogólnego. Jako podstawowy miernik realizacji interesu ogólnego przyjęto uwzględnienie szeroko sformułowanego celu Unii Europejskiej, obejmującego nie tylko sferę gospodarki, ale także wartości w wymiarze społecznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79084   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Borkowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 830

Number of object content views in PDF format

2708

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82597

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information