Object

Title: O cukierniku i o drukarzu, czyli o dwóch tradycjach praw człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O cukierniku i o drukarzu, czyli o dwóch tradycjach praw człowieka

Creator:

Śledzińska-Simon, Anna

Subject and Keywords:

sexual orientation   prohibition of discrimination   First Amendment   freedom of practicing religion   freedom of speech  
wolność praktykowania religii   orientacja seksualna   Pierwsza Poprawka   wolność słowa   zakaz dyskryminacji

Abstract:

The chapter tells a story of a baker and a printer in two analogous cases in the US and Poland concerning a religious exception from the duty to provide services offered to the public on the equal basis. Drawing upon similarities and differences in the doctrinal approach to freedom of speech, freedom to exercise religion, as well as the right to marry and the principle of non-discrimination in the US and Poland, the author questions whether there are indeed two traditions of human rights protection. She speculates that in this historical moment of cultural wars the contestation of the status quo concerning religious freedoms in the US leads towards the recognition of their special position among other constitutional rights and freedoms as it is the case in Poland.  

Rozdział opowiada historię piekarza i drukarza w dwóch analogicznych sprawach w USA i Polsce, dotyczących religijnego wyjątku od obowiązku świadczenia usług oferowanych na równych prawach. Opierając się na podobieństwach i różnicach w doktrynalnym podejściu do wolności słowa, wolności uprawiania religii, a także prawa do zawarcia małżeństwa i zasady niedyskryminacji w USA i Polsce, autorka zastanawia się, czy rzeczywiście istnieją dwie tradycje ochrona praw człowieka. Przypuszcza, że w tym historycznym momencie wojen kulturowych kwestionowanie status quo w zakresie swobód religijnych w USA prowadzi do uznania ich szczególnej pozycji wśród innych konstytucyjnych wolności i praw, tak jak ma to miejsce w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89842   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Śledzińska-Simon

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

257

Number of object content views in PDF format

304

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95740

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information