Object

Title: Wolność wypowiedzi : uwagi na tle regulacji europejskiej i amerykańskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność wypowiedzi : uwagi na tle regulacji europejskiej i amerykańskiej

Alternative title:

Freedom of expression : remarks on the european and american regulations

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Żukowski, Łukasz

ORCID:

0000-0002-8595-3753

Subject and Keywords:

freedom of speech   freedom of expression   European Convention on Human Rights   First Amendment to the US Constitution   margin of appreciation  
wolność słowa   wolność wypowiedzi   Europejska Konwencja Praw Człowieka   Pierwsza poprawka do Konstytucji USA   margines uznania

Abstract:

The article deals with basic issues related to the protection of freedom of expression in Europe and the USA. The fundamental concepts of models for the admissibility of restrictions on the freedom of speech by states were discussed and characterized, and the characteristics of this freedom were discussed. The article also presents the historical background accompanying the development of freedom of expression in democratic countries.  

Artykuł dotyczy podstawowych kwestii związanych z ochroną wolności wypowiedzi w Europie i w USA. Poruszone i scharakteryzowane zostały fundamentalne koncepcje modeli dopuszczalności ograniczeń wolności słowa ze strony państw oraz omówione cechy charakterystyczne tej wolności. W artykule przedstawiono również tło historyczne towarzyszące kształtowaniu się wolności wypowiedzi w państwach demokratycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136205   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

4

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145998

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information