Object

Title: Who needs lobbying? The usefulness of interest representation in the European Union from the European Commission’s point of view ; Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Who needs lobbying? The usefulness of interest representation in the European Union from the European Commission’s point of view  
Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej

Creator:

Luber, Sławomir

ORCID:

0000-0002-0272-4390

Subject and Keywords:

lobbying   benefits   European Commission   competences  
lobbing   korzyści   Komisja Europejska   kompetencje

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The article addresses issues related to the use of cooperation with lobbying groups for the European Commission. The main subject of the paper is the representation of interests in the European Union arena and the Commission’s exercise of its treaty competences. The analysis focuses on the use of expert knowledge and legitimacy provided by lobbying groups in the context of their usefulness in the process of fulfilling the Commission’s legal obligations. The arguments are classified into four groups: legislative, executive and supervisory, organisational, and legitimacy. In each of the groups, the Commission’s Treaty obligations are analysed, as well as the use of particular goods provided by lobbying groups in the course of their implementation, which allows to determine of the scope of benefits resulting from such cooperation. The purpose of this article is to examine the usefulness of lobbying in fulfilling the Commission’s Treaty functions.  

Artykuł porusza kwestie związane z wykorzystaniem współpracy z grupami lobbingowymi na potrzeby Komisji Europejskiej. Tematyka pracy obejmuje przede wszystkim reprezentację interesów na arenie Unii Europejskiej oraz wykonywanie przez Komisję jej traktatowych kompetencji. Analiza koncentruje się na wykorzystaniu przekazywanych przez grupy lobbingowe dóbr w postaci wiedzy eksperckiej i legitymizacji w kontekście ich przydatności w procesie wykonywania spoczywających na Komisji prawnych obowiązków. Argumenty zostały sklasyfikowane w cztery grupy: legislacyjną, wykonawczą i nadzorczą, organizacyjną oraz legitymizacyjną. W każdej z grup dokonywana jest analiza traktatowych obowiązków Komisji oraz zastosowania w toku ich wykonywania poszczególnych dóbr dostarczanych przez grupy lobbingowe, co pozwala na określenie zakresu korzyści wypływających z rzeczonej współpracy. Celem artykułu jest zbadanie przydatności lobbingu do wypełniania przez Komisję jej traktatowych funkcji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128619   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 69-84

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

29

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139272

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information