Object

Title: Modele automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i ich wdrożenie w polskim porządku prawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Modele automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i ich wdrożenie w polskim porządku prawnym

Alternative title:

Models of automatic recognition of professional qualifications in the European Union and their implementation in the Polish legal order

Creator:

Cieśliński, Aleksander

ORCID:

0000-0001-7459-564X

Subject and Keywords:

principle of mutual recognition   recognition of professional qualifications   directive 2005/36   sectorial professions   minimum training conditions  
uznawanie kwalifikacji zawodowych   zasada wzajemnej uznawalności   dyrektywa 2005/36   zawody sektorowe   wspólne ramy kształcenia

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The aim of the article is analysis of the application of regulatory mutual recognition in the special area of recognition of professional qualifications in the European Union — both at supranational and national levels. It may present more general rules of the functioning of the single internal market and its freedoms, especially personal ones, i.e. the separation of powers between Members States regulatory regimes themselves — host and home ones as well as between Member States and the Union. One model of recognition was selected for this purpose — automatic — as the most far-reaching example of regulatory interference at supranational level. The analysis focused on understanding recognition in the framework of regulated professions and systematics of legal acts of European Union law and Polish legal system as an example of national implementing efforts. Particular emphasis was put on presenting the special nature of recognition in medical professions as well as minimum training conditions and recognition of professional experience.  

Założeniem niniejszego artykułu jest analiza realizacji regulacyjnej wzajemnej uznawalności w szczególnym obszarze uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej — zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak i krajowym. Pozwala to bowiem przedstawić ogólniejsze prawidłowości funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego i realizacji jego swobód, szczególnie osobowych, a więc problematykę podziału władzy nie tylko pomiędzy samymi państwami członkowskimi (pochodzenia) i przyjmującym, lecz także państwami a Unią. W tym celu dokonano wyboru jednego z obowiązujących modeli uznawalności — automatycznego, gdyż jest to przejaw najdalej idącej ingerencji regulacyjnej z poziomu ponadnarodowego. Przedmiotem analizy stało się samo rozumienie uznawania w zawodach regulowanych, a także systematyka prawa — w tym względzie wykorzystano regulacje obowiązujące w Polsce jako przykład krajowego wysiłku implementacyjnego. Szczególny nacisk położono na przedstawienie specyficznego charakteru uznawania w zawodach medycznych, jak też tak zwanych wspólnych ram kształcenia oraz uznawania doświadczenia zawodowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110282   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.19

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 241-256

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

73

Number of object content views in PDF format

75

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120210

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information