Object

Title: Different concepts of “accident” in the meaning of the Montreal Convention and air carrier liability in EU law ; Pojęcie „wypadku” w rozumieniu konwencji montrealskiej a odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w prawie unijnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Different concepts of “accident” in the meaning of the Montreal Convention and air carrier liability in EU law  
Pojęcie „wypadku” w rozumieniu konwencji montrealskiej a odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w prawie unijnym

Creator:

Barańska, Anna Maria

ORCID:

0000-0001-7312-3587

Subject and Keywords:

liability of air carriers   Article 17 of the Montreal Convention of 1999   case C 532/18   accident  
odpowiedzialność przewoźnika lotniczego   artykuł 17 konwencji montrealskiej z 1999 roku   sprawa C 532/18   wypadek

Abstract:

The subject of the article is the liability of air carriers for personal injury resulting from an “accident” within the meaning of paragraph 1 of Article 17 of the Montreal Convention of 1999. Although this concept has been the subject of numerous controversies under the Warsaw Convention, its legal definition has still not been introduced in the new legal act. In an unprecedented Judgment of 19 December 2019 (case C 532/18), the Court of Justice of the European Union had to deal with the interpretation of this concept and specify the circumstances qualifying a given event as an “accident”. In reply to the question referred, the Court took the view that there is no need to determine whether an incident classified as an “accident” relates to arisk characteristic of air transport.  

Tematem artykułu jest odpowiedzialność przewoźników lotniczych za szkody osobowe będące wynikiem zaistnienia „wypadku” w rozumieniu art. 17 ust. 1 konwencji montrealskiej z 1999 roku. Choć pojęcie to było przedmiotem licznych kontrowersji jeszcze na gruncie konwencji warszawskiej, w nowym akcie prawnym nadal nie zdecydowano się na wprowadzenie jego legalnej definicji. W bezprecedensowym wyroku z dnia 19 grudnia 2019 roku (sygn. akt C 532/18) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musiał się więc zmierzyć z wykładnią tego pojęcia oraz określić przesłanki kwalifikujące dane zdarzenie jako „wypadek”. W odpowiedzi na zadane mu pytanie prejudycjalne Trybunał zajął stanowisko, że nie ma konieczności ustalania, czy zdarzenie kwalifikowane jako „wypadek” wykazuje związek z ryzykiem charakterystycznym dla przewozu lotniczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128600   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 81-92

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

45

Number of object content views in PDF format

51

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139251

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information