Object

Title: „Dziki strajk” jako „nadzwyczajna okoliczność” w rozumieniu rozporządzenia nr 261/2004

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Dziki strajk” jako „nadzwyczajna okoliczność” w rozumieniu rozporządzenia nr 261/2004

Alternative title:

“Wildcat strike” as an extraordinary circumstances in the meaning of the regulation (EC) No 261/2004

Creator:

Barańska, Anna Maria

ORCID:

0000-0001-7312-3587

Subject and Keywords:

passengers’ rights   case C-195/17   wildcat strike   regulation (EC) no 261/2004  
„dziki strajk”   rozporządzenie (WE) nr 261/2004   odpowiedzialność odszkodowawcza   przewoźnik lotniczy

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

There is a clear message in the actions of the European Court of Justice that passengers’ rights to claim damages should be respected by airlines. One of many rulings showing this tendency is the judgment of the Court of Justice of April 17, 2018, in case C-195/17, which makes the air carrier liable in the event of a so-called “wildcat strike” of his staff. According to the Court, only such an interpretation is in line with the overriding purpose of the regulation, which is to provide adequate protection for the weaker party to the contract of carriage, which is the passenger.  

Podejmowane przez Trybunał Sprawiedliwości działania wyraźnie świadczą, że prawa pasażerów w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych powinny być bezwzględnie respektowane przez linie lotnicze. Jednym z wielu orzeczeń pokazujących tę tendencję jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2018 roku o sygn. akt C-195/17, w którym została przesądzona odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w razie wystąpienia tak zwanego dzikiego strajku jego personelu. Zdaniem Trybunału tylko taka wykładnia pozostaje w zgodzie z nadrzędnym celem rozporządzenia, którym jest zapewnienie odpowiedniej ochrony słabszej strony umowy przewozu, która jest pasażer.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116068   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 79-90

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

44

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127091

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information