Object

Title: Świadczenie pracy jako wyznacznik sytuacji prawnej pracownika — wybrane problemy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Świadczenie pracy jako wyznacznik sytuacji prawnej pracownika — wybrane problemy

Alternative title:

Performance of work as an indicator of an employee’s legal situation — selected issues

Creator:

Prusinowski, Piotr

ORCID:

0000-0002-5805-9908

Subject and Keywords:

work   work relationship   work time   order   accident at work  
praca   związek z pracą   czas pracy   polecenie przelewu   wypadek przy pracy

Abstract:

The term “work” is of key importance for the understanding of the legal situation of an employee. Unfortunately, the term is ambiguous. It is determined by a variety of factors, such as time and place. Moreover, “work” may adopt a different meaning in different branches of law. In labour law, this term specifies the performance of duties by an employee, and in social security law it constitutes a prerequisite for an accident at work. These functions make it possible for work to be perceived independently in each area of the law. This diversity makes it challenging to delineate the rights and obligations of an employee. It appears that in such a case it is essential to make use of not only linguistic interpretation but also systemic and functional rules.  

Pojęcie „praca” ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia sytuacji prawnej pracownika. Niestety termin ten jest wieloznaczny. Wyznaczają go różne czynniki, takie jak czas i miejsce, poza tym „praca” może mieć inne znaczenie w różnych gałęziach prawnych. W prawie pracy zwrot ten dookreśla świadczenie pracownika, a w prawie ubezpieczeń społecznych stanowi przesłankę wypadku przy pracy. Funkcje te sprawiają, że w każdej dziedzinie prawa praca może być autonomicznie postrzegana. Różnorodność ta utrudnia wyznaczenie zakresu praw i obowiązków zatrudnionego. Wydaje się, że w takim przypadku niezbędne jest korzystanie nie tylko z wykładni językowej, ale w równym stopniu z reguł systemowych i funkcjonalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108974   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 79-92

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

67

Number of object content views in PDF format

70

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118667

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information