Object

Title: W sprawie podlegania nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych ubezpieczeniu wypadkowemu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

W sprawie podlegania nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych ubezpieczeniu wypadkowemu

Alternative title:

On the social insurance of the caregivers of dependent persons

Creator:

Przybyłowicz, Ariel

ORCID:

0000-0003-4219-0984

Subject and Keywords:

social insurance   accident insurance   insurance entitlement   caregivers  
ubezpieczenia społeczne   ubezpieczenia wypadkowe   tytuł ubezpieczenia   opiekunowie

Abstract:

The author considers whether the caregivers of dependent persons can obtain social accident insurance. In the first place, he defines who should be treated as a caregiver of a dependent person for the purposes of the study. In the following part, he considers the legal structure of paying a contribution towards the pension and disability pension insurance for the caregivers of dependent persons. Applying the language and system interpretation, he concludes that it is a legal construction that is different from the classic insurance entitlement. In the context of caregivers, it has significant legal consequences because it deprives them of the protection of accident insurance. The legal structure applied by the legislator means that they are not subject to this insurance even though care constitutes an increased risk of an accident. Finally, the author postulates that the health damages of caregivers caused by accidents occuring as part of the caring should be protected as part of the social compensation system.  

Autor rozważa kwestię podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu opiekunów osób niesamodzielnych. W pierwszej kolejności definiuje pojęcia opiekuna oraz osoby niesamodzielnej. W dalszej części rozważa konstrukcję prawną opłacania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za opiekunów osób niesamodzielnych. Stosując wykładnię językową i systemową, dochodzi do wniosku, że jest to konstrukcja prawna inna niż klasyczny tytuł ubezpieczenia. W kontekście opiekunów ma to doniosłe skutki prawne, gdyż pozbawia ich ochrony ubezpieczenia wypadkowego. Zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja prawa powoduje, że nie podlegają oni temu ubezpieczeniu, choć sprawowanie opieki jest okolicznością o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku. Na zakończenie autor postuluje, aby uszczerbki na zdrowiu opiekunów spowodowane wypadkami przy opiece objąć ochroną w ramach systemu świadczeń odszkodowania socjalnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108975   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 93-105

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

96

Number of object content views in PDF format

99

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118668

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information