Object

Title: Non-labour employment of penal type ; Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Non-labour employment of penal type  
Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego

Creator:

Waligóra, Katarzyna

Subject and Keywords:

penal-legislative   convict’s duties   Labour   deduction of payment   accident security   employer   convict’s work   criminal law   penitentiary   convict   sickness security   social security   retirement security   forced labour   convict’s holiday   annuity security   a referral to work   voluntary security   unpaid convict’s work   dismissal of convict   executive criminal law   non-labour employment   convict’s payment   due security   penal  
zatrudnienie   skierowanie do pracy   penalny   ubezpieczenie emerytalne   ubezpieczenie rentowe   zwolnienie od pracy skazanego   ubezpieczenie dobrowolne   urlop skazanego   potrącenia z wynagrodzenia   pracodawca   ubezpieczenia społeczne   prawo karne   zatrudnienie niepracownicze   prawo karne wykonawcze   ubezpieczenie wypadkowe   wynagrodzenie skazanego   ubezpieczenie obowiązkowe   penalnoprawny   obowiązki skazanego   przymus pracy   ubezpieczenie chorobowe   nieodpłatna praca skazanego   skazany   praca skazanego   zakład karny

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article summarises the most important information about the forms employment of convicts. The aim of this publication is to present the regulations existing in the Polish legal system which affect the labour of convicts. I emphasize the non-labour employment of penal type, which manifests itself in sending convicts to work under the decision of the penitentiary director. It also compares features of the code and the constitution in terms of labour.  

Artykuł Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego stanowi syntezę najistotniejszych informacji dotyczących form zatrudnienia osób skazanych. Celem niniejszej publikacji było ukazanie regulacji prawnych, które funkcjonują w polskim systemie prawnym jako te kształtujące wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności. Szczególny nacisk położony został na zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego, które przejawia się w skierowaniu skazanego do pracy na mocy jednostronnej decyzji dyrektora zakładu karnego. Dokonane zostało również porównanie cech kodeksowego stosunku pracy z cechami stosunku powstałego na podstawie skierowania do pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66110   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Waligóra

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 18, 2015

Number of object content hits:

1 875

Number of object content views in PDF format

2463

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67808

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego Jun 11, 2021

This page uses 'cookies'. More information