Object

Title: Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Social insurance of professional authors and artists — selected issues

Creator:

Świątek-Rudoman, Justyna

ORCID:

0000-0001-8752-1279

Subject and Keywords:

social insurance   professional authors and artists   separate insurance system  
ubezpieczenie społeczne   twórcy i artyści   odrębny system ubezpieczenia

Abstract:

Creative and artistic activity in the context of being the subject of social insurance raises a lot of controversy. It is a result of the fact of its specificity related to the irregularity of the work and income combined with the contribution charges at the level of entrepreneurs. The author analyzes and assesses the current legal regulations related to social insurance of professional authors and artists, in particular the role of the decision of a commission determining when such activity is commenced and its impact on the arising of the insurance obligation and the right to benefits. In addition, the author presents and discusses the proposed changes in the scope of including this group in a separate social insurance system that assumes the establishment of suitable support mechanisms which will allow for the real participation of these people in the system.  

Działalność twórcza i artystyczna w kontekście podlegania ubezpieczeniom społecznym budzi wiele kontrowersji. Wynika to z jej specyfiki związanej z nieregularnością pracy i dochodów przy obciążeniach składkowych takich jak u przedsiębiorców. Autorka analizuje i ocenia obecnie obowiązujące uregulowania prawne związane z ubezpieczeniem społecznym twórców i artystów, a zwłaszcza rolę decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej, od kiedy taka działalność jest prowadzona i jej wpływ na powstanie obowiązku ubezpieczeniowego i prawa do świadczeń. Ponadto przedstawia postulowane i proponowane zmiany w zakresie objęcia tej grupy zawodowej odrębnym systemem ubezpieczenia społecznego zakładającym stworzenie odpowiednich mechanizmów wsparcia, co pozwoli tym osobom realnie uczestniczyć w systemie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108976   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 107-116

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

362

Number of object content views in PDF format

364

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118669

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information