Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza i praktyczne uwagi w zakresie konstrukcji i stosowania prawa do bycia zapomnianym w UE

Creator:

Rojszczak, Marcin

Subject and Keywords:

prywatność   prawo do bycia zapomnianym   prawo do usunięcia danych   cenzura   RODO

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych ewoluują w kierunku umożliwienia jednostkom skutecznej kontroli informacji ich dotyczących publikowanych w sieci Internet. Na świecie w awangardzie zmian w tym zakresie od lat znajduje się UE, w której prawa i wolności osobiste są trwale zagwarantowane w Karcie Praw Podstawowych. Bezkompromisowa ochrona praw jednostki jest wzmacniana zarówno przez prawodawcę unijnego, jak i przez orzeczenia sądów konstytucyjnych państw członkowskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zasad prawa do bycia zapomnianym oraz analiza, czy obecny kształt tego prawa, będący następstwem orzeczeń TS, nie wpływa negatywnie na gwarancje związane z innymi prawami podstawowymi, takimi jak prawo do informacji czy swobody wypowiedzi.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 3 s. 30-41

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal