Object

Title: Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Alternative title:

Obligation of health insurance under the contract for the preparation and conduct of the lecture in the light of the jurisprudence of administrative courts

Creator:

Kurzawa, Angelika

ORCID:

0000-0003-3338-3848

Subject and Keywords:

health insurance   lecture   specific work   service contract  
ubezpieczenie zdrowotne   wykład   dzieło   umowa o świadczenie usług

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The problem of being subject to obligatory health insurance on the basis of preparation and conduct of a lecture contracts, which appears in the jurisprudence of administrative courts, shows that in practice the parties often qualify this type of contract as a specific work contract and thus try to avoid paying obligatory health insurance contributions. When analyzing this issue, attention should be paid to several things, namely the will of the parties concluding the contract, the principle of freedom of contracts, the essence of the specific work, the characteristic features of the contract for specific work and the service contract to which the mandate provisions are applied, as well as the relationship between the lecture and the work within the meaning of copyright law. Considerations in this regard lead to the conclusion that a contract for the preparation and conduct of a lecture can meet the characteristics of a contract for specific work, therefore each contract should be examined individually. However, most of them meet the criteria for a service contract to which the mandate provisions are applied, which are entitlement to obligatory health insurance.  

Pojawiający się w orzecznictwie sądów administracyjnych problem podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umów o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu pokazuje, że w praktyce strony często kwalifikują tego rodzaju umowy jako umowy o dzieło i tym samym starają się uniknąć odprowadzania obligatoryjnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonując analizy tego zagadnienia, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, a mianowicie na wolę stron zawierających umowę, zasadę swobody umów, istotę dzieła, charakterystyczne cechy umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jak również relacje między wykładem a utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Rozważania w tym zakresie prowadzą do wniosku, że nie można wykluczyć umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu, spełniającej cechy umowy o dzieło, dlatego też należy badać każdą z umów indywidualnie. Większość z nich jednak spełnia kryteria umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, która stanowi tytuł do objęcia wykonawcy obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123604   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.223.237

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

130

Number of object content views in PDF format

138

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131284

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information