Object

Title: Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

Alternative title:

The civil budget, obligation to prepare a written list of councillors’ votes, obligation of broadcasting and recording of the meetings of statutory and control bodies as indications of increased participation of members of local self-government communities in the process of functioning and controlling local self-government bodies in the light of the amendment of local self-government statutory acts of 11th January 2018

Creator:

Baranowska-Zając, Wioleta

ORCID:

0000-0002-1175-9739

Subject and Keywords:

civil budget   obligation to prepare a written list of councillors’ votes   obligation of broadcasting and recording of the meetings of statutory and control bodies   process of the functioning and controlling local self-government bodies  
budżet obywatelski   pisemny wykaz głosowań radnych   transmitowanie i utrwalanie obrad   proces funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

Tags:

public and procedural law

Abstract:

One of the goals of the amendment of local self-government statutory acts, which was introduced by the Act of 11th January 2018, was the increase in participation of citizens (members of local self-government communities) in the process of functioning and controlling local self-government bodies. In the article an analysis is made of the provisions establishing the institutions of the civil budget, the obligation to prepare a written list of councillors’ votes, the obligation of broadcasting and recording of the meetings of statutory and control bodies and an attempt has been made to assess the implementation through these institutions of the objectives set by the authors of the amendments.  

Jednym z celów nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku było zwiększenie udziału obywateli (członków wspólnot samorządowych) w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przeprowadzono analizę dodanych do ustaw samorządowych przepisów ustanawiających instytucje budżetu obywatelskiego, obowiązku sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych, obowiązku transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych, a także dokonano próby oceny realizacji za pomocą tych instytucji celu postawionego przez twórców nowelizacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116812   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.14

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 239-253

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

233

Number of object content views in PDF format

240

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127292

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information