Object

Title: Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce : Spis treści ; Słowo wstępne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce : Spis treści ; Słowo wstępne

Subject and Keywords:

komparatystyka   Anonymous   odwołanie od decyzji   Szwajcaria   sondaż deliberatywny   teledemokracja   inicjatywa ludowa   głosowanie   konsultacje społeczne   elektorat   prokuratorzy   wybory   external voting   recall   budżet obywatelski   Chanology   wysłuchanie publiczne   głosowanie elektroniczne   sędziowie   infoaktywizm   Austria   suwerenność   głosowanie korespondencyjne   nowoczesne technologie   odwołanie orzeczenia sądu o niekonstytucyjności aktu legislacyjnego   Hiszpania   USA   alternatywne procedury wyborcze   referendum   Estonia   demokracja bezpośrednia   weto ludowe   suweren   Internet   Appellation of sentence   retention election   zgromadzenie ludowe   haktywizm   e-voting

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.  
(E-Monografie ; nr 89)  
(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Abstract:

The purpose of this elaboration is to present the characteristics of the institution (procedures) of the direct democracy. The directory of the direct democracy can not be considered closed and clearly. By covering more and more new procedures, which indeed create planes (mechanisms) allowing citizens the direct expression of the will in various public situations, it can be assumed to have a dynamic character. Therefore, having considered the historical context, the isolation of the institutions of democracy in the strict sens and the largo sens becames necessary.  

Demokracja bezpośrednia stanowi wciąż aktualny problem badawczy w polskiej nauce prawa. Wynika to nie tylko z rosnącej popularności postulatów wprowadzania rozwiązań prawnych angażujących w podejmowanie rozmaitych decyzji bezpośrednio obywateli, ale także z niedostatecznych analiz instytucji demokracji bezpośredniej występujących w innych państwach. Niniejsza publikacja, której zasadniczym celem jest ukazanie funkcjonowania mechanizmów demokracji bezpośredniej w ujęciu prawnoporównawczym, częściowo wypełnia tę lukę. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały najważniejsze współcześnie występujące instrumenty wpływania przez obywateli na proces sprawowania władzy, takie jak: wybory, inicjatywa ludowa, weto ludowe, referendum, zgromadzenie ludowe, a także instytucja odwołania przez wyborców swoich przedstawicieli. W publikacji poruszona została także problematyka bezpośredniego wyboru sędziów i prokuratorów, a także m.in. zagadnienia tzw. haktywizmu oraz e-votingu. Poszczególne rozdziały, omawiające wybrane instytucje prawne, składają się na spójny tematycznie zbiór, który pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem praktycznego wykorzystania mechanizmów demokracji bezpośredniej na świecie. Autorzy skupili się nie tylko na zaprezentowaniu praktyki wykorzystania klasycznych instytucji demokracji bezpośredniej (te bowiem zostały już w zasadzie kompleksowe zaprezentowane w literaturze przedmiotu), ale przede wszystkim na tych instytucjach i procedurach, które są mniej znane w praktyce państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Hałub, Olga. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Radajweski, Mateusz. Red.   Szmyt, Andrzej. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79453   ISBN 978-83-65431-43-1

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jun 5, 2017

Number of object content hits:

515

Number of object content views in PDF format

678

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83912

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information