Object

Title: Różnorodność etniczna a innowacyjność polskich regionów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Różnorodność etniczna a innowacyjność polskich regionów

Alternative title:

Ethnic diversity and innovation of Polish regions

Creator:

Stawicka, Paulina

ORCID:

0000-0001-5933-4193

Subject and Keywords:

innovation   patents   ethnic diversity   population migration   Poland  
innowacyjność   patenty   różnorodność etniczna   migracja ludności   Polska

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

Due to the fact that various categories of diversity are indicated among the factors facilitating the development of innovation, the purpose of the article is to answer the question whether regions of Poland that are more diverse in terms of ethnic origin of immigrants are at the same time more innovative.The measure of innovation used in the article is the number of patent applications submitted in the national procedure in the years 2005–2018 by entities located in the territory of Polish provinces. However, the measure of ethnic diversity of the region (more precisely, diversity due to the continent from which the immigrant comes from) is the Herfindahl index. Using the Polish Central Statistical Office (CSO) data on the size and nature of migration in Poland and the patent data of the Patent Office of the Republic of Poland, it was found that a greater ethnic diversity of the migrant population in the region does not translate into its higher innovation.  

Ze względu na to, że wśród czynników ułatwiających rozwój innowacji wskazuje się różne kategorie różnorodności, celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy regiony Polski, które są bardziej zróżnicowane pod względem pochodzenia etnicznego imigrantów, są jednocześnie bardziej innowacyjne.Miarą innowacyjności użytą w artykule jest liczba wniosków patentowych złożonych w trybie krajowym w latach 2005–2018 przez podmioty zlokalizowane na terytorium polskich województw, natomiast miarą różnorodności etnicznej regionu (dokładniej — różnorodności ze względu na kontynent, z którego pochodzi imigrant) jest indeks Herfindahla. Wykorzystując dane GUS dotyczące wielkości i charakteru migracji w Polsce oraz dane patentowe Urzędu Patentowego RP, stwierdzono, że większa różnorodność etniczna populacji migrantów w regionie nie przekłada się na jego wyższą innowacyjność.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116080   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.18

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 251-275

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Sep 16, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

17

Number of object content views in PDF format

19

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127103

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information