Object

Title: Kontrowersje wokół patentowania produktów leczniczych – analiza krytyczna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontrowersje wokół patentowania produktów leczniczych – analiza krytyczna

Alternative title:

Controversy over the patenting of pharmaceutical products – a critical analysis

Creator:

Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-5305-4729

Subject and Keywords:

patents   monopoly   innovations   pharmacy   medicinal products  
patenty   innowacje   monopol   farmacja   produkty lecznicze

Abstract:

The institutionally granted patent monopoly on pharmaceutical products is justified both on the basis of legal and economic considerations. However, unusually strong competition on the pharmaceuticals market means that companies use their exclusive rights to take actions contradictory to the principles of fair competition and the realization of public interest. Such actions raise strong resistance and become the basis for postulates formulated in the source literature to limit or even abolish the possibility of patenting pharmaceutical products. At the same time, attempts to eliminate such practice, not only based on national regulations, but also on international agreements, very often resemble David’s uneven fight with Goliath. The aim of the article is to present and organize the arguments of opponents of patenting pharmaceutical products. The research method used for its implementation is a critical analysis of the source literature and jurisprudence case studies. The conclusions resulting from the publication point to the need to constantly take up the problem in a holistic way, taking into account perspective of various scientific disciplines and economic practice.  

Przyznawany w drodze instytucjonalnej monopol patentowy na produkty lecznicze znajduje uzasadnienie zarówno na gruncie rozważań prawnych, jak i ekonomicznych. Niezwykle silna konkurencja panująca na rynku produktów leczniczych powoduje jednak, że firmy farmaceutyczne wykorzystują przyznaną im wyłączność do podejmowania działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji i realizacją interesu publicznego. Działania tego typu budzą zdecydowany opór i stają się podstawą formułowanych w literaturze przedmiotu postulatów optujących za ograniczeniem lub wręcz zniesieniem możliwości patentowania produktów farmaceutycznych. Jednocześnie próby eliminowania tego typu praktyk podejmowane nie tylko na podstawie regulacji krajowych, ale i umów międzynarodowych, w praktyce nader często przypominają nierówną walkę Dawida z Goliatem. Celem artykułu jest prezentacja i uporządkowanie argumentacji przeciwników patentowania produktów leczniczych. Wykorzystaną do jego realizacji metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz studium przypadków z praktyki orzeczniczej. Wynikające z publikacji wnioski wskazują na konieczność ciągłego podejmowania problemu w sposób holistyczny z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz praktyki gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118606   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.124

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

1 123

Number of object content views in PDF format

1131

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128153

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information