Object

Title: Certyfikat Fair Trade jako narzędzie promocji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Certyfikat Fair Trade jako narzędzie promocji

Alternative title:

Fair Trade certificate as a promotion tool

Creator:

Szafiński, Piotr

ORCID:

0000-0001-5483-7242

Subject and Keywords:

Fair Trade   poverty   equality   promotion  
sprawiedliwy handel   ubóstwo   równość   promocja

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowaniaprawno-ekonomiczne a decyzjejednostek, przedsiębiorstwi społeczeństwa

Abstract:

In order to reduce poverty, the international Fair Trade movement was established. Consumers buying products certified with the Fair Trade logo indirectly participate in a charity event. Considering that the Fair Trade mark plays an important role towards poor countries and is a guarantee of product quality, the purpose of the article is to determine whether it can be effectively used as a promotion tool. The work was based on literature sources and the author’s own research conducted in the form of in-depth interview. The area of interest includes clients of one of the specialist chain stores in Wrocław. Research results indicate that the certificate cannot currently be an effective promotion tool, but with the observed increase in consumer awareness, it can be used in the future as an element of marketing.  

W celu walki z ubóstwem powołano do życia międzynarodowy ruch Fair Trade. Konsumenci, kupując produkty certyfikowane logiem Sprawiedliwego Handlu, pośrednio biorą udział w akcji charytatywnej. Jako że znak Fair Trade odgrywa istotną rolę wobec państw ubogich oraz ma być gwarancją jakości produktu, celem artykułu jest określenie, czy może on być skutecznie wykorzystywany jako narzędzie promocji. Praca powstała na podstawie źródeł literaturowych oraz badań własnych, przeprowadzonych w formie wywiadu pogłębionego. W obszarze zainteresowań znaleźli się klienci jednego z sieciowych sklepów specjalistycznych we Wrocławiu. Wyniki badań wskazują, że obecnie certyfikat nie może być skutecznym narzędziem promocji, jednak przy obserwowanym wzroście świadomości konsumentów można go w przyszłości wykorzystywać jako element marketingu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116078   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.16

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 223-235

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127101

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information