Object

Title: Poverty — definitional problems ; Ubóstwo — problemy definicyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Poverty — definitional problems  
Ubóstwo — problemy definicyjne

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

poverty   deprivation   lack   evil   definition   social problem  
ubóstwo   bieda   brak   zło   definicja   problem społeczny

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Poverty has always existed; nevertheless, one must seek to reduce it, because it is an evil. However, before taking action in this direction, it is necessary to indicate what the problem is, what its essence is, hence it is necessary to define poverty. This is extremely important both from a research-theoretical as well as a practical perspective. Difficulties in establishing a single universal definition of poverty stem from the complexity and multidimensionality of this matter. Contemporary researchers agree that poverty does not have a solely economic dimension, because the other aspects are also important — such as cultural, psychological. The way of defining poverty has changed with increasing knowledge of the subject. When creating definitions of poverty, the assumption must be that the evil of poverty is real, so it is not a subjective assessment.  

Ubóstwo istnieje od zawsze, niemniej jednak należy dążyć do jego ograniczenia, ponieważ jest złem. Zanim jednak podejmie się działania w tym celu, należy wskazać, z jakim problemem trzeba się zmierzyć, jaka jest jego istota, a więc konieczne jest określenie definicji ubóstwa. Jest to niezwykle istotne zarówno z perspektywy badawczej (teoretycznej), jak i z perspektywy praktycznej. Trudności w wyznaczeniu jednej, uniwersalnej definicji ubóstwa wynikają przede wszystkim ze złożoności oraz wielowymiarowości tego zjawiska. Współcześnie badacze zgodnie przyjmują, że ubóstwo nie ma wyłącznie wymiaru ekonomicznego, ponieważ istotne są również inne aspekty, na przykład kulturowy, psychologiczny. Sposób definiowania ubóstwa zmieniał się wraz ze wzrostem wiedzy na ten temat. Tworząc definicje ubóstwa, należy przyjąć założenie, że zło ubóstwa jest realne, a więc nie stanowi subiektywnej oceny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128628   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.15

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 235-243

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

536

Number of object content views in PDF format

541

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139282

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Ubóstwo — problemy definicyjne Jun 3, 2022

This page uses 'cookies'. More information